Hiện đang vào mùa mưa. Việc đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, cũng như đảm bảo an toàn lưới điện, tránh sự cố cây cối đổ ngã do mưa gió gây ra được xem là nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị quản lí cây xanh đô thị ở Thành phố Vĩnh Long đang tập trung thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *