Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, 5 năm qua Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tích cực triển khai vận động đoàn viên thanh niên hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *