Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex – Vĩnh Long được xây dựng tại Thị trấn Tân Quới và xã Thành Lợi – huyện Bình tân , tỉnh Vĩnh Long;  Chủ đẩu tư Dự án là Công ty cổ phần khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long;  Thởi gian thực hiện Dự án là 50 năm tính từ ngày Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *