Biến đổi khí hậu, cụ thể là tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn xảy ra đã và đang tác động rất lớn đến đời sống con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *