Thanh niên Nguyễn Văn Thảo dù tốt nghiệp Thạc sĩ công nghệ sinh học, đã có việc làm thu nhập cao tại một doanh nghiệp ngành Bảo vệ thực vật nhưng quyết về quê nuôi trùn quế kết hợp nuôi bò, mang lại hiệu quả kinh tế cao, là một điển hình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *