Bên bờ hạnh phúc

Với mục tiêu nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, trong nửa nhiệm kỳ qua tỉnh Vĩnh Long đã tập trung thực hiện tái cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *