Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23/11/1940 là mốc son lịch sử trong tiến trình cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long nói chung và người dân khu vực Cái Ngang huyện Tam Bình nói riêng. 79 năm đã trôi qua, nhưng hào khí Nam kỳ khởi nghĩa vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của người dân Cái Ngang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *