Nhằm kế tục xứng đáng với tinh thần quật khởi, oanh liệt, khí phách anh hùng cách mạng của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ, thế hệ trẻ hôm nay luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *