Thành tích giảm nghèo của tỉnh Vĩnh Long vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra và phấn khởi hơn là đời sống của người dân được nâng lên. Đây là kết quả của sự nỗ lực chăm lo từ nhiều phía, mà nhất là khơi dậy được ý thức vươn lên của các hộ dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *