Trong những năm qua, bằng những biện pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Long Hồ đã có những bước phát triển tốt, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong được phát huy. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *