Tại hội nghị, nhà báo Lê Hồng Minh, Phó Trưởng Ban Truyền hình tiếng dân tộc thông tin về các chương trình, tin tức chính luận trên VTV5, trong đó đáng chú ý là bản tin thời sự với các tin tức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo… Vì vậy, VTV5 rất cần sự phối hợp của các địa phương trong việc sản xuất bản tin thời sự cũng như các chuyên mục của VTV5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *