Nhân kỷ niệm 42 năm Giải phóng miền Nam, 285 năm thành lập Long Hồ Dinh và 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long, Ban Biên tập Báo Vĩnh Long họp mặt cán bộ, phóng viên, viên chức Báo Cửu Long cũ, ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển của Báo Vĩnh Long sau 25 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *