Sáng nay, đoàn giám sát Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện Ngân sách Nhà nước tỉnh giai đoạn 2016-2018. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *