Khai thác lợi thế nằm cặp sông Tiền, sông Cổ Chiên, người dân các xã cù lao huyện Long Hồ phát triển nuôi thủy sản, trong đó có thủy sản lồng, bè với số lượng lớn. Hiện đang vào cao điểm mùa mưa, chuẩn bị ứng phó với các đợt triều cường lớn trong năm, chính quyền địa phương và người dân đang triển khai các biện pháp bảo vệ thủy sản, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *