Bên bờ hạnh phúc

Tháng 9, tháng cao điểm về an toàn giao thông cho học sinh đến trường, cũng là thời điểm cần tăng cường các điều kiện an toàn cho học sinh khi đến lớp cũng như khi tan học. Đối với các học sinh cấp tiểu học, mầm non, các em phải tham gia giao thông thụ động vì phụ thuộc vào người đưa đón, thì điều này cần đặc biệt quan tâm nhiều hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *