Tuần lễ Thiết kế Dubai thu hút rất nhiều nhà thiết kế đến với hội chợ, bao gồm các chuyên gia Ả-rập Xê-út, Ai cập, Li-băng, Palestine. Mọi người có thể thấy được sự đa dạng về thiết kế và sáng tạo ở đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *