Việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi xảy ra bão, lũ là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia. Vì vậy, những ngôi nhà cộng đồng kiên cố, nơi người dân có thể đến lánh nạn trong những ngày thiên tai hoành hành, được các nước rất chú trọng. Tại Hà Lan và Mỹ, mô hình nhà tránh bão được thiết kế vững chắc đang phát huy hiệu quả đáng kể trong đảm bảo an toàn và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *