Với 438 phiếu thuận và 20 phiếu chống, Hạ viện Anh rạng sáng nay đã phê chuẩn dự luật mở đường cho việc tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 12/12 tới đây, theo đề xuất của Thủ tướng Boris Johnson.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *