Trong nỗ lực hướng tới mục tiêu loại bỏ khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính, Tổ chức truyền thông TED có trụ sở tại Mỹ vừa công bố sáng kiến mang tên CountDown. Chương trình này đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ Liên Hiệp Quốc và các tổ chức vì môi trường trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *