Ả-rập Xê-út sẽ áp đặt lệnh cấm du lịch trong 3 năm đối với bất kỳ công dân nào của nước này từng đến các quốc gia nằm trong “danh sách đỏ” về dịch COVID-19. Đây là một trong những nỗ lực của Ả-rập Xê-út nhằm hạn chế sự lây lan của các biến thể SARS-CoV-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *