Những ngày này, tại thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đang diễn ra Tuần lễ thiết kế thường niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *