Theo BV Phổi tỉnh Vĩnh Long, BN 13549 – ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng tại tỉnh có diễn biến bệnh nặng, phải thở máy nhiều ngày đã được xuất viện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *