Những ngày qua số ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn huyện Trà Ôn tiếp tục tăng, có ngày ghi nhận gần 100 ca. Huyện đang nỗ lực triển khai thực hiện tốt việc quản lý chăm sóc F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà. Trong đó vai trò của tuyến y tế cơ sở là hết sức quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *