Nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin, tạo miễn dịch bền vững phòng chống dịch COVID- 19 và bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao, Vĩnh Long đang triển khai tiêm vắc xin phòng covid 19 nhắc lại lần 2 tức mũi 4 cho các đối tượng nguy cơ cao theo quy định của Bộ y tế. Tuy nhiên, tiến độ tiêm mũi 4 chưa đạt kế hoạch đề ra do có ít người đủ điều kiện đến tiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *