Phương pháp điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà đang được huyện Long Hồ thực hiện bước đầu đã mang lại kết quả tích cực. Để thực hiện tốt công tác này huyện đã huy động nhiều lực lượng tham gia với sự phân công cụ thể tại từng tổ tự quản, khóm ấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *