Chủ tịch Hồ Chí Minh dành trọn cuộc đời cho quê hương đất nước, hết lòng vì độc lập tự do của dân tộc. Hình ảnh của Người sống mãi với dân tộc Việt Nam…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *