Thực hiện Quyết định số 318 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, trong năm 2022 này, một số chỉ tiêu được bổ sung theo chiều hướng nâng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *