Bên bờ hạnh phúc

Lúa là cây trồng chủ lực của Vĩnh Long. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giúp tăng lợi nhuận, bảo vệ môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Hiện nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đang bước vào thu hoạch vụ lúa Đông Xuân sớm, bà con nông dân phấn khởi với niềm vui trúng mùa, được giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *