Ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 trong truy xuất nguồn gốc nông sản đang gặp phải điểm nghẽn khi chuyển giao tới tay nông dân. Nhưng với giải pháp, doanh nghiệp và nông dân cùng đồng hành, cùng hợp tác, với sự trợ lực của ngành chuyên môn thì chắc rằng việc ứng dụng sẽ khả thi hơn. Các mô hình thí điểm tại một số địa bàn vùng ĐBSCL cho thấy có nhiều dấu hiệu tích cực từ sự đồng hành này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *