Nguồn phụ phẩm trong nông nghiệp còn rất lớn và đa dạng, và là tiềm năng phát triển kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, để hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn phát triển hơn nữa, thì cần những giải pháp đồng bộ từ chính sách đến công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *