Mô hình sản xuất nông nghiệp tận dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu phát thải gây ô nhiễm môi trường nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận kinh tế hiện được khuyến khích. Nông nghiệp tuần hoàn đã và đang cho thấy là xu hướng sản xuất đáp ứng được những yêu cầu này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *