Các vùng chuyên canh lúa ở ĐBSCL đang tập trung xuống giống sớm để tận dụng giá lúa ở mức cao, cũng như né tránh xâm nhập mặn, thiếu nước ở cuối vụ. Sự tranh thủ này sẽ dễ dẫn đến hiện tượng ngộ độc hữu cơ làm ảnh hưởng sức sinh trưởng cây lúa. Vì vậy, quy trình canh tác ứng dụng khoa học kỹ thuật thích ứng bối cảnh trên là hết sức cần thiết hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *