Hàng năm, cứ vào các ngày từ 29/8 đến mùng 1/9 âm lịch, đồng bào Khmer Nam bộ lại mừng đón Lễ Sen Dolta, ghi nhớ công ơn sinh thành của ông bà, cha mẹ… Cùng với những hoạt động lễ hội truyền thống theo phong tục tập quán xưa nay, còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức vào những ngày này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *