Trên thực tế, khi gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng, không phải ai cũng biết được rằng có một doanh nghiệp Nhà nước mang tên Bảo hiểm tiền gửi đã đứng ra đảm bảo cho khoản tiền đó của mình. Việc đảm bảo này là hoàn toàn miễn phí, và nếu không may ngân hàng mất khả năng chi hoặc phá sản thì người gửi tiền sẽ được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thanh toán tiền bảo hiểm cho tài khoản tiền gửi của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi