Hiện nay, trên thẻ BHYT của rất nhiều người tham gia đã có ghi nhận về thời điểm đủ 5 năm liên tục. Đi kèm với dòng chữ này, người tham gia BHYT sẽ được hưởng nhiều quyền lợi cao hơn so với những người tham gia chưa đủ 5 năm liên tục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *