Hiện nay, các địa phương trong cả nước đang nỗ lực phục hồi ngành du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ở Vĩnh Long, các hoạt động xúc tiến, quảng bá, làm mới loại hình du lịch cũng đang được đẩy mạnh thực hiện. Bên cạnh phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, Vĩnh Long còn chú trọng tìm giải pháp để ngành kinh tế quan trọng này phát triển bền vững trong thời gian sắp tới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *