Từ ngày 15/3 vừa qua, Việt Nam đã chính thức mở cửa hoàn toàn cho hoạt động du lịch nội địa và quốc tế. Đây là dấu mốc quan trọng được kỳ vọng tạo ra cú huých để thúc đẩy phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch trong điều kiện bình thường mới. Các địa phương ĐBSCL và TP. HCM cũng đã ngay lập tức khôi phục lại chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch nhằm cùng nhau nỗ lực xúc tiến, quảng bá, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới, đồng thời kết nối, hợp tác với nhau để thúc đẩy phục hồi hoạt động du lịch trong bình thường mới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *