Dân số ĐBSCL khoảng 18% số dân cả nước, chủ yếu sống bằng nghề nông.Hàng năm, đóng góp khoảng 50% sản lượng lương thực, 90% sản lượng gạo và 65% sản lượng thủy sản XK nhưng thu nhập bình quân người dân luôn thấp hơn trung bình của thu nhập bình quân đầu người cả nước. Mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân nơi đây luôn được đặt lên hàng đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *