Bên bờ hạnh phúc

Cùng với việc thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long cũng tập trung đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thông tin ở địa phương. Tỉnh dành nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nâng chỉ số an toàn thông tin mạng xếp thứ 8/63 tỉnh, thành, qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *