Tình trạng “được mùa, mất giá” cứ ám ảnh người nông dân nhiều năm, thậm chí lâu lâu lại diễn ra tình trạng phải “giải cứu”nông sản. Như hiện nay Vĩnh Long chúng ta chung tay giải cứu khoai lang. Đây là hành động đẹp, thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Song, trong cơ chế thị trường chúng ta không thể mãi giải cứu như thế, cần tìm giải pháp căn cơ hơn để nông sản được tiêu thụ đúng với giá trị của nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *