Dịch bệnh COVID – 19 là rào cản lớn cho tiêu thụ nông sản trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Hiện, bà con đang tập trung sản xuất phục vụ thị trường cuối năm nhưng lại rất lo lắng về đầu ra sản phẩm có nguy cơ bị biến động, do những diễn biến khó lường của dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *