STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

281

Nguyễn Văn Thế

Thành Phú, Thành Lợi, Bình Tân

         500,000

282

Lê Minh Quân

60B Lưu Văn Liệt, P2, TPVL

         100,000

283

Hải sản Thủy Linh

P1, TPVL

         100,000

284

Gia đình Võ Thành Sơn + Lê Ngọc Sương

Chợ Bến Tranh, Chợ Gạo , Tiền Giang

         100,000

285

Anh Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

         100,000

286

Bà Hồ Thị Tư

P1, TPVL

         100,000

287

Nguyễn Vĩnh Lộc

Lớp 10V, Trường TH chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TPVL

         200,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *