Bên bờ hạnh phúc
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
462 Cát Anh P9, TP Vĩnh Long 100.000
463 Trương Phi Hảo P9, TP Vĩnh Long 100.000
464 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
465 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
466 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
467 Huỳnh Thị Nài Thốt Nốt, TP Cần Thơ 500.000
468 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, TP Vĩnh Long 150.000
469 Bạn xem đài TP Vĩnh Long 1.000.000
470 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
471 Cửa hàng đồ chơi Bo Bo Trường tiểu học Kim Đồng 200.000
472 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt, P1, TP Vĩnh Long 200.000
473 Anh Hà Ngọc Châu Công ty Rau quả TPHCM 1.000.000
474 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt  100.000
475 Nguyen Thi Minh Truc  200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *