Trì hoãn có lẽ là khái niệm không còn quá xa lạ đối với chúng ta, nhất là các bạn trẻ. Thói quen Trì hoãn được xem là một trở ngại lớn cho sự phát triển của mỗi cá nhân và nghĩ xa hơn, một thế hệ trẻ trì hoãn sẽ ảnh hưởng đến cả tiến trình phát triển của xã hội, của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *