Ở TP.HCM, có một lớp học đặc biệt. Các em nhỏ ở đây đều khó khăn, có em phải làm những công việc mưu sinh, vất vả; có em chậm phát triển… Dù vậy, lớp học này luôn rộng cửa với các em, giúp nhiều trường hợp vượt qua nghịch cảnh, vươn lên có cuộc sống tốt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *