Bên bờ hạnh phúc

Dịp tết, nhu cầu trái cây tăng cao. Xu hướng tiêu dùng đòi hỏi cao hơn về mẫu mã bên ngoài lẫn phẩm chất bên trong của sản phẩm. Do đó, quá trình canh tác của nhà vườn cần chú ý nâng chất lượng nông sản nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *