Dạy học trên truyền hình: Tiếng Việt lớp 2 – Từ và câu: Từ chỉ đặc điểm. GV Phạm Kim Quyên – Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, thành phố Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *