Tâm lý mê tín dị đoan, “thầy cúng online” hứa hẹn không nhận tiền, nạn nhân đã sập bẫy như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *