Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song đến thời điểm này tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *