Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Vũng Liêm đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp NK 2021-2026.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *